ልዩ ትምህርት

የ Arlington Public Schools (APS) ልዩ ትምህርት አገልግሎቶችን ለመቀበል ብቁ ለሆኑ የአካል ጉዳተኞች ፣ ቅድመ ትምህርት ቤት እስከ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ላሉ የአካል ጉዳተኞች ተማሪዎች ተከታታይ አገልግሎቶችን ይሰጣል ፡፡ አንድን ተማሪ ለልዩ ትምህርት አገልግሎቶች ብቁ መሆኑን መለየት በስቴቱ እና በፌዴራል ህጎች እንዲሁም በ APS የልዩ ትምህርት ፖሊሲዎች እና መመሪያዎች (25 4.4) የሚመራ በጥንቃቄ የሚቀናጅ ሂደት ነው ፡፡ ይህንን ውሳኔ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ግምገማዎች የሚጠናቀቁት ከወላጅ ፈቃድ ጋር ብቻ ነው።

ለተጨማሪ መረጃ የሚከተለውን ይመልከቱ: