Сургуулийн мэдээлэл

Хаяг:

625 South Wakefield St, Арлингтон, VA 22204
Гар утас: 703-228-5838
Факс: 703-271-0948

Сургуулийн цаг:

Бүтэн өдөр - өглөө 9-3 цаг хүртэл

Эрт чөлөөлөлт - өглөө 9 цагаас 1:26 цаг хүртэл

Захиргааны ажилтнууд

Жуди Апостолико-Бак, Захирал
Гэби Ривас, Захирлын туслах
Хатагтай Карла Мора, Зохицуулагч
Ноён Орландо Гарсиа, Захиргааны туслах ажилтан
Ноён Сезар Селис, Захиргааны туслах ба ирц
Хатагтай Анетт Ривас, Гэр бүлийн нөөцийн туслах

Клиникийн ажилтнууд

Хатагтай Челси Пэйнтер, Сувилагч

Сургуулийн хангамжийн жагсаалт - Lista de Utiles Escolares

Нийлүүлэлтийн жагсаалт Англи ба Испанийн K-5-р ангийн (Word файл)

Нийлүүлэлтийн жагсаалт Англи ба Испанийн K-5-р ангийн (PDF файл)