Сургуулийн мэдээлэл

Хаяг:

Арлингтон, VA 625, 22204 South Wakefield St
Гар утас: 703-228-5838
Факс: 703-271-0948

Сургуулийн цаг:

Бүтэн өдөр - 9-3 цагт

Эрт гарах - 9-аас 1 цаг 26 цаг

Захиргааны ажилтнууд

Жуди Апостолико-Бак, Захирал
Гэби Ривас, Захирлын туслах
Хатагтай Карла Мора, Зохицуулагч
Ноён Орландо Гарсиа, Захиргааны туслах ажилтан
Ноён Сезар Селис, Захиргааны туслах ба ирц
Хатагтай Анетт Ривас, Гэр бүлийн нөөцийн туслах

 Клиникийн ажилтнууд

Хатагтай Челси Пэйнтер, Сувилагч

Сургуулийн хангамжийн жагсаалт - Lista de Utiles Escolares

Хангамжийн жагсаалт Англи, Испани хэлний K-5 анги (Word файл)

Хангамжийн жагсаалт Англи, Испани хэлний K-5 анги (PDF файл)