Гэр бүлийн дэмжлэг

Хүнсний тусламж, эмнэлгийн тусламж, санхүүгийн туслалцаа, олон нийтийн нэмэлт нөөцийг авах байршлын жагсаалтыг эндээс үзнэ үү Arlington County-аас нисдэг.

энэ нь Ажил мэргэжлийн төвөөс нисдэг Арлингтон дүүргийн оршин суугчдад ашиглах нөөцийн талаар нарийвчилсан мэдээллийг өгдөг.