Хатагтай AB ба Хатагтай Ривас нарын өдөр тутмын захиас

Захирлуудын өдөр тутмын зурвас:

Лхагва, зургадугаар сарын 10

Мягмар, Зургадугаар сар 9

6-р сарын 8 даваа гариг

6-р сар, Баасан, 5

Пүрэв, зургадугаар сард 4

Лхагва, зургадугаар сарын 3

Мягмар, Зургадугаар сар 2

6-р сарын 1 даваа гариг

Баасан гариг, 5-р сарын 29

Пүрэв, 5-р сарын 28

5-р сарын Лхагва гариг ​​27

5-р сар, Мягмар гараг. 26

Баасан гариг, 5-р сарын 22

Пүрэв, 5-р сарын 21

5-р сарын Лхагва гариг ​​20

5-р сар, Мягмар гараг. 19

5-р сарын Даваа гараг, 18

Баасан гариг, 5-р сарын 15

Пүрэв, 5-р сарын 14

5-р сарын Лхагва гариг ​​13

5-р сар, Мягмар гараг. 12

5-р сарын Даваа гараг, 11

Баасан гариг, 5-р сарын 8

Пүрэв, 5-р сарын 7

5-р сарын Лхагва гариг ​​6

5-р сар, Мягмар гараг. 5

5-р сарын Даваа гараг, 4

Баасан гариг, 5-р сарын 1

Пүрэв, дөрөвдүгээр сар 30

Лхагва, 4-р сар 29

Мягмар, дөрөвдүгээр 28

Даваа, 4-р сар 27

Баасан, дөрөвдүгээр сар 24

Пүрэв, дөрөвдүгээр сар 23

Лхагва, 4-р сар 22

Мягмар, дөрөвдүгээр 21

Даваа, 4-р сар 20

Баасан, дөрөвдүгээр сар 17

Пүрэв, дөрөвдүгээр сар 16

Лхагва, 4-р сар 15

Мягмар, дөрөвдүгээр 14

Гуравдугаар сар, Баасан, 27

Пүрэв, 3-р сар 26

Лхагва, 3-р сар 25

Мягмар, гуравдугаар сарын 24

3-р сарын даваа гариг, 23

Гуравдугаар сар, Баасан, 20

Пүрэв, 3-р сар 19

Лхагва, 3-р сар 18

Мягмар, гуравдугаар сарын 17

3-р сарын даваа гариг, 16