хөгжим

Barcroft нь хөгжмийн бүх амтыг тохируулах олон тооны хөгжмийн ангиудыг санал болгодог. Хатагтай Ницц, Эстай нар хөгжимийг бүх суралцагчдад амьдруулахыг хичээдэг.

Хатагтай Ницц Хатагтай Эстай
Хатагтай Ницц Хатагтай Эстай