хөгжим

Barcroft нь олон хөгжмийн ангийг санал болгодог бөгөөд энэ нь бүх хөгжмийн амтанд нийцэх болно. Хатагтай Роан, Хатагтай Ницца бүх суралцагчдад хөгжмийг амьд болгохыг хичээдэг.

Роан ба Ницц

Хатагтай Роан, Хатагтай Ницц нар