Унших

унших дасгалжуулагч

Унших дасгалжуулагчидтайгаа танилцана уу.

Хатагтай Рэй хатагтай Лебедекер, хатагтай Лейхэй нар

 

Хүүхэд, насанд хүрэгчдэд зориулсан номын жагсаалт:

https://www.apsva.us/english-language-arts/book-lists-for-children-and-young-adults/

Бичиг үсгийн мэдлэгтэй холбоотой вэбсайтууд:

https://www.apsva.us/english-language-arts/websites-related-to-literacy/

Эцэг эхийн эх сурвалж хуудас:

https://www.apsva.us/english-language-arts/parent-resource-page/