Quản trị

Dynamic Duo của chúng tôi!

Gaby và Judy
Gabriela Rivas và Judy Apostolico-Buck

Judy Apostolico-Buck, Hiệu trưởng

Judy Apostolico-Buck

Gaby Rivas, Trợ lý Hiệu trưởng

Gaby Rivas

Gabriela “Gaby” Rivas đang phục vụ năm thứ hai với tư cách là hiệu phó tại Trường Tiểu học Barcroft ở Arlington, VA. Trước đó, Gaby làm việc tại Phòng Dạy và Học của Trường Công lập Arlington, nơi cô từng là Chuyên gia Tiểu học ESOL cho 23 trường tiểu học của học khu. Gaby đã thiết kế và tạo điều kiện để phát triển chuyên môn về hội thảo xóa mù chữ, hội thảo toán học, đồng giảng dạy và huấn luyện hướng dẫn ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc tế. Gaby có bằng Cử nhân Khoa học về Dịch vụ Đối ngoại của Đại học Georgetown, Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Marymount, Chuyên gia Đọc hiểu sau Thạc sĩ của Đại học Virginia và sau Thạc sĩ Lãnh đạo Quản trị của Đại học George Washington. Gaby hiện đang theo học bằng Tiến sĩ về Lãnh đạo Giáo dục và Nghiên cứu Chính sách tại Đại học Công nghệ VA. Gaby đến Hoa Kỳ khi cô 10 tuổi và học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của mình. Trên thực tế, Gaby đã luôn thích học các ngôn ngữ khác nhau từ khi còn nhỏ. Cô nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha và cũng học tiếng Pháp và tiếng Nhật. Cô sống ở Arlington, VA, với chồng và sáu người con. Gaby Rivas thích học và ghi nhận điều này đối với các giáo viên và người cố vấn trong quá khứ và hiện tại, những người đã truyền cảm hứng cho cô mỗi ngày.