Quản trị

Dynamic Duo của chúng tôi!

Gaby và Judy
Gabriela Rivas và Judy Apostolico-Buck

Judy Apostolico-Buck, Hiệu trưởng

Judy Apostolico-Buck

Judy Apostolico-Buck, who has touched the lives of countless young people through her visionary leadership as principal of Ashlawn Elementary School and Barcroft Elementary School, was named the 2019 Principal of the Year by Arlington Public Schools. A graduate of James Madison University and the University of Virginia, Judy Apostolico-Buck first worked at Arlington Public Schools as a student-teacher and has spent her entire 32-year career with the school district. She held a variety of positions in Arlington Public Schools, including itinerant resource teacher for gifted students, assistant principal of Taylor Elementary School, and supervisor of early childhood education programs, gaining a wealth of experience that has served her well as a school administrator. From 2010 to 2017, Judy Apostolico-Buck served as principal of Ashlawn Elementary School, which earned numerous accolades and maintained a tradition of academic excellence under her leadership, and in 2017, brought her creative approaches to problem solving, commitment to collaborative leadership, and passion for lifelong learning to Barcroft Elementary School. Ms. Apostolico-Buck strives to build trust and understanding with students and parents, using her knowledge of early childhood development and the importance of treating each student as an individual to create a responsive, supportive classroom environment. In addition to advocating for research-based teaching practices, Ms. Apostolico-Buck facilitates open discussion among faculty and staff members to ensure that teachers have the resources they need to properly support their students

 

Gaby Rivas, Trợ lý Hiệu trưởng

Gaby Rivas

Gabriela “Gaby” Rivas đang phục vụ năm thứ hai với tư cách là hiệu phó tại Trường Tiểu học Barcroft ở Arlington, VA. Trước đó, Gaby làm việc tại Phòng Dạy và Học của Trường Công lập Arlington, nơi cô từng là Chuyên gia Tiểu học ESOL cho 23 trường tiểu học của học khu. Gaby đã thiết kế và tạo điều kiện phát triển chuyên môn về hội thảo xóa mù chữ, hội thảo toán học, đồng giảng dạy và huấn luyện hướng dẫn ở cấp địa phương, tiểu bang và quốc tế. Gaby có bằng Cử nhân Khoa học về Dịch vụ Đối ngoại của Đại học Georgetown, Thạc sĩ Giáo dục của Đại học Marymount, Chuyên gia Đọc hiểu sau Thạc sĩ của Đại học Virginia và sau Thạc sĩ Lãnh đạo Quản trị của Đại học George Washington. Gaby hiện đang theo học bằng Tiến sĩ về Lãnh đạo Giáo dục và Nghiên cứu Chính sách tại Đại học Công nghệ VA. Gaby đến Hoa Kỳ khi cô 10 tuổi và học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai của mình. Trên thực tế, Gaby đã luôn thích học các ngôn ngữ khác nhau từ khi còn nhỏ. Cô ấy nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha và cũng học tiếng Pháp và tiếng Nhật. Cô sống ở Arlington, VA, với chồng và sáu người con. Gaby Rivas thích học hỏi và ghi nhận điều này đối với các giáo viên và người cố vấn trong quá khứ và hiện tại, những người đã truyền cảm hứng cho cô mỗi ngày.