Tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ Mệnh

Trường Tiểu học Barcroft là một cộng đồng đa dạng dành riêng cho việc phát triển những người học suốt đời, những người được chuẩn bị để trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và hiệu quả.

Tầm nhìn chiến lược:

Trường tiểu học Barcroft ôm trọn trẻ và không ngừng học hỏi. Chúng tôi trao quyền cho học sinh của mình để đặt ra những kỳ vọng cao, quan tâm đến cộng đồng của họ và là những người giải quyết vấn đề độc lập. Thông qua sự tham gia và cộng tác tích cực, chúng tôi cố gắng đạt được thành tích xuất sắc trong học tập. Chúng tôi coi trọng cộng đồng và gia đình của mình và làm việc với họ để tạo ra một môi trường cởi mở và hòa nhập cho tất cả mọi người.

Video Cộng đồng Học tập Barcroft