Nhân viên Bộ phận Lễ tân

Nhân viên lễ tân

Karla Mora, Orlando Garcia và Cesar Celis

Đăng ký

Cesar Celis
cesar.celis@apsva.us

Người giử sách

Orlando Garcia
orlando.garica@apsva.us

Trợ lý hành chính hiệu trưởng

Karla Mora
karla.mora@apsva.us

Liên lạc song ngữ

Marcelo Ribera
571-327-6875
juan.riberamendoza@apsva.us

 

 

Ashlee Demastus bertha mitchell
Cố vấn - Ashlee Demastus
ashlee.demastus2@apsva.us
Người thay thế dựa trên trường học - Bertha Mitchell
bertha.mitchell2@apsva.us

 

đội trông coi
Đội giám sát
Joseph Preko, Quan Tran, Tammy Nelson, Clarence Hooper

Nhân viên Dịch vụ Học sinh