Thông tin trường học

Địa chỉ:

625 South Wakefield St, Arlington, VA 22204
Điện thoại: 703-228-5838
Fax: 703 271-0948

Giờ học:

Cả ngày - 9 giờ sáng đến 3 giờ 41 chiều

Phát hành sớm - 9 giờ sáng đến 1 giờ 26 phút chiều

Nhân viên quản lý

Judy Apostolico-Buck, Hiệu trưởng
Gaby Rivas, Phó Hiệu trưởng
Bà Karla Mora, Điều phối viên
Ông Orlando Garcia, Trợ lý hành chính
Ông Cesar Celis, Trợ lý hành chính & chấm công
Bà Anette Rivas, Trợ lý tài nguyên gia đình

 Nhân viên phòng khám

Cô họa sĩ Chelsea, Y tá

Danh sách cung cấp cho trường học - Lista de Utiles Escolares

Danh sách cung cấp Tiếng Anh & Tiếng Tây Ban Nha K-lớp 5 (Tệp từ)

Danh sách cung cấp Tiếng Anh & Tiếng Tây Ban Nha K-lớp 5 (PDF file)