Đêm thông tin mẫu giáo 2021

Tham gia Trường Công lập Arlington (APS) cho Đêm Thông tin Mẫu giáo vào Thứ Hai, ngày 25 tháng 2021 năm 7 lúc 2021 giờ tối. Sự kiện này sẽ là ảo và liên kết để tham gia sẽ được chia sẻ trực tuyến một tuần trước sự kiện. Phụ huynh và gia đình của học sinh nhập học mẫu giáo vào mùa thu năm XNUMX sẽ được nghe tổng quan về các trường tiểu học APS, các lựa chọn trường học, thời hạn và thủ tục nộp đơn, các buổi cung cấp thông tin tại trường, các nguồn sẵn có, v.v.

Xem sự kiện trên Livestream

Để biết thêm thông tin về sự kiện này, vui lòng truy cập: https://www.apsva.us/school-options/elementary-school-choices.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: