Đêm thông tin mẫu giáo

Tham gia Trường Công lập Arlington (APS) cho Đêm Thông tin Mẫu giáo vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 2020 năm 7 từ 9 - 1301 giờ tối tại Trường Trung học Washington-Liberty (2020 N. Stafford St.). Phụ huynh và gia đình của học sinh vào trường tiểu học vào mùa thu năm XNUMX sẽ được nghe tổng quan về các trường tiểu học APS, quy trình đăng ký, các lựa chọn và chuyển trường, thời hạn và thủ tục nộp đơn, các buổi thông tin về trường, các nguồn thông tin sẵn có, v.v.

Ngày tuyết rơi cho sự kiện này là Thứ Hai, ngày 3 tháng 2020 năm 7 từ 9 - XNUMX giờ tối

Để biết thêm thông tin về sự kiện này, vui lòng truy cập: https://www.apsva.us/school-options/elementary-school-choices/.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: