Ngày kéo dài

Chào mừng đến với Ngày mở rộng của Barcroft!

18-19 đội hình 2 18-19 nhóm pic

Giờ làm việc

Buổi sáng ->  Thứ Hai - Thứ Sáu từ 7:00 sáng đến 8:45 sáng

Buổi chiều -> Thứ Hai - Thứ Sáu từ 3:41 chiều đến 6:00 chiều

Vào những ngày phát hành sớm, chương trình chạy từ 1:26 chiều đến 6:00 chiều

 

Lina MedranoGiám sát: Lina Medrano

irma.medrano@apsva.us

Tarica MasonAsst. Giám sát: Tarica Mason

tarica.mason@apsva.us