Học tập được Cá nhân hóa tại Barcroft

Barcroft là một người tham gia tích cực vào Sáng kiến ​​Thiết bị Cá nhân hóa của APS. Năm nay, mỗi học sinh từ lớp 2 đến lớp XNUMX sẽ được cấp một iPad Air. Học sinh từ Mẫu giáo đến lớp XNUMX có quyền truy cập vào một bộ iPad của lớp.

Bối cảnh

Sáng kiến ​​này bắt nguồn từ sứ mệnh của học khu: “Đảm bảo tất cả học sinh học tập và phát triển trong môi trường học tập an toàn, lành mạnh và hỗ trợ.” Để chuẩn bị cho học sinh đối với một thế giới luôn thay đổi, APS nhận thấy sự cần thiết phải thu hút học sinh tham gia vào các kinh nghiệm học tập để chuẩn bị cho các em vào thế giới mà chúng ta đang sống. Để đạt được mục tiêu đó, đó là một phần của Kế hoạch chiến lược 2018-2024 APS, các giáo viên của chúng tôi cam kết thúc đẩy một môi trường học tập được cá nhân hóa, nơi mỗi học sinh được thử thách và tham gia vào việc học phù hợp và có ý nghĩa.

Lợi ích của việc học cá nhân

Mặc dù học tập được cá nhân hóa không phải là mới, nhưng công nghệ đang giúp chúng tôi đạt được những bước tiến lớn hơn để đạt được mục tiêu này và chúng tôi thấy nhiều lợi ích tuyệt vời.

  • Lớp học lấy học sinh làm trung tâm và vai trò của giáo viên là người hỗ trợ để hướng dẫn việc học hơn là chỉ là người gác cổng hay một nguồn kiến ​​thức duy nhất.
  • Thông qua việc học được cá nhân hóa, học sinh được thử thách để suy nghĩ chín chắn và sử dụng các kỹ năng ở cấp độ cao hơn.
  • Học sinh tham gia vào việc học nhiều hơn khi họ có nhiều cơ hội hơn để kiểm soát việc học của mình.
  • Giáo viên có thể cung cấp phản hồi ngay lập tức để sinh viên có thể điều chỉnh suy nghĩ và cải thiện công việc của họ.
  • Với các công cụ cộng tác, học sinh và giáo viên có thể giao tiếp dễ dàng cả trong và ngoài trường học.
  • Học sinh đang khám phá những cách sáng tạo hơn để giải quyết vấn đề, thể hiện ý tưởng của mình, tạo ra phương pháp học tập mới và phát triển các kỹ năng làm việc như một phần của nhóm trong lớp học và trên thực tế.

Đây là những kỹ năng cần thiết để thành công trong đại học và nghề nghiệp trong Thế kỷ 21 và APS tự hào mang đến cho học sinh những trải nghiệm học tập chất lượng cao này để chuẩn bị cho học sinh của chúng tôi cho cuộc sống sau khi học trung học.

 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình Học tập được Cá nhân hóa của Trường Công lập Arlington nhấn vào đây..

 

Katie Teague

Katie Teague
Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy
katie.teague@apsva.us