Gặp gỡ #TeamBarcroft

Tìm hiểu một chút về các giáo viên và nhân viên của Barcroft bằng cách nhấp vào video clip của họ trên trang web được liên kết.

https://flipgrid.com/0ac74597