Sing-a-long 2019

Thứ 20 ngày XNUMX/XNUMX toàn trường tập trung nghe cô AB đọc Đôi giày đó và hát những bài hát ngày lễ. Tại buổi họp mặt, nhà trường đã được Trung đội Spartan của Quân đội Hoa Kỳ trao tặng giấy chứng nhận và một lá cờ Hoa Kỳ được tung ra khi triển khai ở Afghanistan. Món quà là lời cảm ơn vì những lá thư khích lệ mà sinh viên của chúng tôi đã viết cho các thành viên của công ty vào Ngày phục vụ Barcroft. Chúng tôi cũng dành một chút thời gian để chào tạm biệt Sĩ quan Gammell. Viên chức Gammell từng là Cán bộ Tài nguyên Trường học của chúng tôi, nhưng gần đây đã được thăng chức. Chúng tôi tự hào về anh ấy, nhưng sẽ nhớ anh ấy rất nhiều!