Đêm khoa học ảo

Tập hợp cả gia đình để có một buổi tối vui vẻ, khám phá và học hỏi khoa học! Hãy thử các hoạt động thực hành khác nhau liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học!

Thứ Năm, Tháng Ba 11

6: 00-7: 00 PM

Liên kết trực tiếp cho sự kiện sẽ được chia sẻ qua Seesaw, Canvas và School Messenger vào ngày diễn ra sự kiện.

Folleto de Noche Familiar de Ciencias

Science Night Flyer

Cung cấp cho bạn bởi Trung tâm Khoa học Trẻ em

Giới thiệu về Trung tâm Khoa học Trẻ em: Nhiệm vụ của Trung tâm Khoa học Trẻ em là khơi dậy niềm yêu thích học tập khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) bằng cách cung cấp các cơ hội độc đáo để khám phá và sáng tạo. Phòng thí nghiệm của Trung tâm Khoa học Trẻ em được đặt tại Trung tâm mua sắm Fair Oaks và là bảo tàng tương tác đầu tiên của Bắc Virginia, nơi trẻ em, gia đình và các nhóm trường học có thể khám phá các khái niệm STEM thông qua các cuộc triển lãm, hoạt động và chương trình thực hành thú vị và hấp dẫn. Ngoài Phòng thí nghiệm và các chương trình cộng đồng, Trung tâm đang làm việc để thực hiện tầm nhìn về một trung tâm khoa học tương tác đẳng cấp thế giới được đặt tại Dulles, VA. Trung tâm Khoa học Trẻ em là một tổ chức phi lợi nhuận theo mục 501 (c) (3). Tìm hiểu thêm tại www.childsci.org.