Các hoạt động làm giàu sau giờ học

Sinh viên Barcroft tham gia vào nhiều hoạt động phong phú khác nhau, chẳng hạn như câu lạc bộ, giải đấu và các chương trình sau giờ học hỗ trợ hướng dẫn và thách thức họ học hỏi và liên tục phát triển. Một số chương trình được liệt kê dưới đây.

  • Girls on the Run
  • Câu lạc bộ GEMS
  • Odyssey của tâm trí
  • Dự án CÓ