Âm nhạc

Barcroft cung cấp nhiều lớp học âm nhạc để phù hợp với mọi sở thích âm nhạc. Cô Roane và cô Nice cố gắng làm cho âm nhạc trở nên sống động hơn đối với tất cả người học.

Roane và Nice

Cô Roane và Cô Nice