Về cô Bouton

Cô Bouton

Xin chào! Tên tôi là Krista Bouton. Tôi đến từ Oneonta, New York. Tôi đã dạy 4 năm ở NY. Tôi chuyển đến Virginia vào năm 1997 và bắt đầu giảng dạy tại Barcroft. Tại Barcroft, tôi đã dạy Mẫu giáo, lớp 1, là giáo viên nguồn, tham gia Trao đổi Giảng dạy Fulbright ở Anh, và hiện đang dạy trong Phòng thí nghiệm Khoa học. Khi không dạy học, tôi thích đọc sách, chơi gôn và dành thời gian với bạn trai Rich và con chó của chúng tôi, Sainte.