Lớp học đáp ứng

Trường Tiểu Học Barcroft đã cam kết tạo ra một môi trường an toàn và kích thích cho tất cả học sinh. Với nỗ lực tiếp tục cải thiện môi trường học của chúng ta, các nhân viên tại Barcroft hiện đang triển khai Lớp học Đáp ứng trên toàn trường. Phương pháp Lớp học đáp ứng được phát triển bởi Tổ chức Đông Bắc cho Trẻ em (NEFC). Mục tiêu là cho phép học sinh học tập tối ưu, bằng cách kết hợp sự phát triển xã hội và cảm xúc của học sinh vào việc học tập của họ. Phương pháp Lớp học Đáp ứng đã được chứng minh là làm tăng thành tích học tập ở học sinh tiểu học, giảm các hành vi có vấn đề, cải thiện kỹ năng xã hội và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Để biết thêm thông tin về cách tiếp cận Lớp học đáp ứng, hãy truy cập www.responsiveclassroom.org.