Giới thiệu Nhóm Hỗ trợ Sinh viên Barcroft

BARCROFT NHÓM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 

Nhóm Hỗ trợ Sinh viên Barcroft ở đây để hỗ trợ sinh viên và gia đình của chúng tôi !!! Nhiều sinh viên biết mã QR Code được sử dụng để liên hệ với nhà tâm lý học, nhân viên xã hội và cố vấn. HÃY liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc về sức khỏe tâm thần hoặc sức khỏe của con bạn. Chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ. Hoàn thành điều này biểu mẫu giới thiệu.

HÃY WELL ~ Nhóm hỗ trợ sinh viên Barcroft

Ashlee Demastus-cố vấn ~ Anna Kim-nhà tâm lý học ~ CJ Burka-nhân viên xã hội

 

Tìm kiếm thực phẩm, y tế hoặc hỗ trợ tài chính? Cần truy cập vào các tài nguyên cộng đồng khác? Xem tờ thông tin này từ Quận Arlington để biết thêm thông tin.